SERBIAN OPEN CALL: PRIJAVI SE NA BES(T)PLATNE OBUKE ZA GRAFIČKE I WEB DIZAJNERE

Otvoreni poziv za učesnike / korisnike za BESTplatne obuke za web i grafički dizajn u okviru projekta “Design your job II”

Uvod
„Design your job II“ je projekat sufinansiran od strane EU kroz program ERASMUS+. Cilj projekta je razvoj i testiranje specifičnih IT programa (razvoj web stranice / dizajn i graički dizajn) traženih na tržištu rada koji takođe mogu biti korišteni za sistemsku prekvalifikaciji / dokvalifikaciju nezaposlenih osoba.

Projekat realizuje Centar za omladinski i društveni razvoj „RES POLIS“ iz Novog Sada zajedno sa partnerima:
 Nacionalnom službom za zapošljavanje – RS,
 Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – RH,
 Koordinacijom udruga mladih Siska – RH,
 Centrom za neformalno i celoživotno učenje – CNELL – AL

Program će se realizovati kroz 12 radionica u maksimalnom trajanju od 12 nedelja, odnosno 3 meseca (najkasnije do kraja 2017.) i to u 2 različite teme: razvoj web stranice /dizajna i grafičkog dizajna
.
Sastav programa za grafički dizajn se zasniva na:
– Adobe Photoshop
– Adobe Illustrator
– Adobe InDesign
– Osnove web i grafičkog dizajna i pripreme za štampu.

Sastav programa za web dizajn se zasniva na:
– Uvod u HTML i CSS-a,
– Osnove UI/UX-a,
– Uvod i praksa / rad u WordPress-u

Kao deo procesa učenja i doprinosa učenju, učesnici će od predavača dobijati zadatke koje će trebati izvršiti u zadanom periodu (najčešće između dve radionice). Od učesnika se očekuje da ove zadatke izvrše kako bi izvršili svoje obaveze prema obuci.
Poziv je otvoren za sve, bez obzira na završenu školsku spremu, znanje ili iskustvo u oblasti IT-a.

Molimo vas da pročitate celi poziv za učesnike / korisnike kako bi se dobro upoznali sa procedurom prijave i sadržajem konkursa.

 

Za šta se prijavljujem?
Imaš se priliku prijaviti za besplatnu obuku za web dizajn i/ili grafički dizajn koja se zasniva na ciklusu od 12 radionica kroz 12 nedelja. Učesnici se mogu prijaviti za jedan ili oba kursa. Planirano je da svake nedelje jedana grupa ima jednu tematsku radionicu ali moguće je da će biti i 2 radionice nedeljno po jednom kursu (trajanje svake radionice 90-120 minuta).
Nakon radionica učesnici će dobiti zadatak koji je deo edukativnog procesa a koji će trebati odraditi do roka datog od strane predavača. Kako bi učesnik dobio uverenje edukativnog programa mora prisustvovati na 90% radionica i izvršiti 90% dobivenih zadataka. Svi korisnici / učesnici pre početka obuke trebaju potpisati izjavu o prihvatanju odgovornosti u vezi sa svojim obavezama kao učesniku/ci u izvršavanju zadataka obuke / programa. Sve obuke su potpuno besplatne za odabrane učesnike / korisnike.

Gde i kada će se realizovati ova obuka?
Obuka će se održavati samo u dole navedenim mestima i to ne uvek sa oba kursa
 Grafički dizajn: Bečej, Novi Sad, Temerin.  Web dizajn: Bečej, Novi Sad, Pančevo.

Početak kursa je planiran za kraj Septembra a kraj kursa za kraj Decembra 2017. Godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?
Ciljne grupe:
 SVI mladi između 15 i 30 godina starosti;
 Fokus je na mladima koji su NEET (Not in Education, Employment of Training);
 Fokus je na mladima koji su OSI (osobe sa invaliditetom);
 Fokus je na mladima sa smanjenim mogućnostima;
 Fokus je na mladima bez roditeljskog staranja ili mladima koji zavise od sistema socijalne zaštite;
 Mladi iz ciljanih opština (navedeni u tablici iznad).

Važno: Projekat želi pružiti veću podršku osobama koje imaju razne barijere a koje su i navedene iznad. Međutim to ni na koji način ne umanjuje mogućnost prijave SVIH mladih bez obzira da li imaju ili nemaju barijere.

Pre nego što se prijavite proverite da li zadovoljavate sledeće osnovne kriterijume:
• Imate između 15 i 30 godina;
• Znate koristiti računar / imate osnovne veštine;
• Veoma ste motivisani da završite obuku i sve svoje dužnosti;
• Spremni ste uložiti najmanje 5 sati svog vremena nedeljno vezano za dužnosti oko obuke (radionice i zadatke).
Dodatni kriterijumi:
• Imate iznad 30 godina ali ste dugotrajno nezaposleni ili imate smanjene mogućnosti;
• Stanujete u navedenim mestima ili ste u mogućnosti putovati / prisustvovati radionicama u navedenim mestima;
• Pripadate ciljnoj grupi projekta;

Kako se prijaviti?
Kako bi se prijavili za ove obuke neophodno je da popunite prijavni formular u kojem ćete odgovoriti na sva pitanja. Molim vas da poštujete postavljeno ograničenje u karakterima / rečima.
Pri slanju mail-a u subject mail-a napišite za koji se kurs prijavljujete i vaše ime (na pr. Grafički dizajn – Ime). Ako se prijavljujete za oba kursa moraćete odabrati jedan koji vam je primaran i to napisati u telu mail-a.
U slučaju da imate bilo kakva pitanja, možete nam pisati na: prijavarespolis@gmail.com 

Rok za prijavu
Prijave se šalju na e-mail adresu: prijavarespolis@gmail.com, najkasnije do 23:59, 14.09.2017.

Projektni tim će se maksimalno potruditi da u najkraćem roku obavesti kandidate koji su prošli u drugi krug. Molim vas imajte na umu da oni koji ne dobiju poziv za drugi krug mogu smatrati da nisu izabrani.

Jednake mogućnosti
Maksimalno se trudimo da obezbedimo jednake mogućnosti za učesnike / korisnike. Mi nećemo diskriminisati nikoga na osnovu religije, pola, seksualne orjentacije, rase, nacionalnosti, invalidnosti ili druge osnove. Osobe sa invaliditetom snažno podstičemo da se prijave. Ukoliko ste OSI molim vas da navedete koje su vaše potrebe u prijavnom formularu a mi ćemo se maksimalno potruditi da olakšamo vaše učešće.

Tehnička komponenta
Molimo sve učesnike da maksimalno pokušaju obezbediti (pozajmiti od prijatelja ako nemaju) sebi lap top tokom održavanja radionica. U izuzetnim slučajevima mi ćemo biti u mogućnosti obezbediti određenu količinu lap topova za učesnike tokom radionica ali će vam svakako trebati računar da radite zadatke između radionica.

 

DOWNLOAD:   PRIJAVNI FORMULAR RS